ویدئو ها

The modified studer ileal neobladder

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1397/10/01 دیدگاه ها : 0

SIMPLE NEPHRECTOMY

دسته بندی  Kidney
تاریخ درج:  1397/09/12 دیدگاه ها : 0

anti reflux surgery(Politano-Leadbetter Technique )

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1397/08/18 دیدگاه ها : 0

Politano-Leadbetter Technique                            ...

HOW TO OPRATE VASECTOMY

دسته بندی  Testis
تاریخ درج:  1397/08/14 دیدگاه ها : 0

VARICOCELECTOMY/animation

دسته بندی  Simple
تاریخ درج:  1397/08/07 دیدگاه ها : 0

bladder augmentation

دسته بندی  Bladder
تاریخ درج:  1397/07/22 دیدگاه ها : 0

ILEOCYSTOPLASTY TECHNIQUE The patient is positioned supine. Either a Pfannenstiel or low-midline (below the umbilicus) incision may be used The midline approach can easily be e...

end to end small bowel anastomosis

دسته بندی  Simple
تاریخ درج:  1397/07/16 دیدگاه ها : 0

Small Bowel Anastomosis: Surgical TechniqueReview literature: Kremer et al, 1992. Urologic Indications for Small Bowel AnastomosisIn urology, the technique of small bowel anastomosis is nee...