ویدئو ها

suture of the ureter

دسته بندی:  Ureter
تاریخ درج:  1400/10/10 دیدگاه ها : 0

Ureterolithotomy

دسته بندی:  Ureter
تاریخ درج:  1399/10/18 دیدگاه ها : 0

Left tapered Ureteral Reimplant

دسته بندی:  Ureter
تاریخ درج:  1399/02/03 دیدگاه ها : 0

ureterolithotomy

دسته بندی:  Ureter
تاریخ درج:  1397/05/15 دیدگاه ها : 0