ویدئو ها

Retropubic simple open prostatectomy

دسته بندی:  Prostate
تاریخ درج:  1398/06/31 دیدگاه ها : 0

Enucleation of prostate Adenoma

دسته بندی:  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/07 دیدگاه ها : 0

در این فایل نحوه enucleation بافت پروستات نمایش داده می شود

پروستاتکتومی سوپراپوبیک

دسته بندی:  Prostate
تاریخ درج:  1397/05/01 دیدگاه ها : 0

suprapupic simple open prostatectomy(پروستاتکتومی باز )