کتاب های الکترونیکی

  • مسیر دسته بندی:
  • Open

Prostatic adenocarcinoma

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/09/10 دیدگاه ها : 0

Prostatic adenocarcinomaEpidemiology 300,000 cases / ear in US (#1 after skin cancer), 41,000 deaths / year (#2 after lung cancer) 20% of American men are diagnosed with prostate cancer...

patchology station/part 1/Benign Prostatic Hyperplasia

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/09/02 دیدگاه ها : 0

Benign Prostatic Hyperplasia Most common urologic disease of men; incidence increase with age (50% in 50s and 80-90% in 70s and 80s). Pathophysiology remains poorly understood; hormone ...

UROLOGY SURGERYES COMPLICATIONS

دسته بندی:  Open
تاریخ درج:  1397/07/18 دیدگاه ها : 0